Polityka Prywatności i Cookies

określa zasady prywatności, ochronę danych osobowych i przetwarzanie plików, powszechnie zwanych „ciasteczkami”1. Dane osobowe – to wszystkie informacje dotyczące Klienta, które zostały zgromadzone w trakcie rejestracji i w czasie korzystania przez Klienta ze Sklepu i z jego funkcjonalności.

2. Administratorem Twoich danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Agnieszka Bieńkowska, ul.Unruga 111a/8 81-153 Gdynia, e-mail: admin@papierowauliczka.pl

3. Celem przetwarzania danych jest realizacja niektórych usług elektronicznych, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także cel marketingowy. Dane osobowe przetwarzane są tylko w celu i w zakresie, w jakim zostały powierzone.

4. Pozyskane dane osobowe chronione są zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa tj. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO)

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda Klienta lub konieczność realizacji usługi lub zamówienia. Dane Osobowe przetwarzane są również wówczas, jeśli przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

6. RODO przyznaje Ci prawa w odniesieniu do przetwarzania Twoich danych, w szczególności:

 • prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych;
 • prawo żądania sprostowania danych;
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – jest nim Urząd Ochrony Danych Osobowych;

7. Przechowywanie danych osobowych. Twoje dane osobowe przechowywane są na zabezpieczonym serwerze. Dodatkowo Sklep zabezpiecza swoją stronę protokołem szyfrowania komunikacji (SSL). Osoby nieupoważnione nie mają dostępu do Twoich danych.

8. Przetwarzanie Twoich danych osobowych powierzane jest tylko zaufanym podmiotom tj.:

 1. ADMIN.NET.PL Tomasz Rzepka Arkadiusz Nowara S.C., ul. Bitwy Pod Monte Cassino 5/198, 33-100 Tarnów – w ramach usługi hostingu
 2. mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88 – w ramach usługi Integratora Płatności Paynow
 3. UAB “MailerLite”, J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Vilnius, Lithuania – w ramach wysyłki newslettera

Podmioty, którym powierzane jest przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Twoje dane mogą być również przekazywane urzędom skarbowym – w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z mocy prawa tj. obowiązków podatkowych i księgowych oraz instytucjom i organom, które są uprawnione do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa tj. organom ścigania czy instytucjom sądowym.

9. Cel i rodzaj danych osobowych, które są zbierane:

 • adres e-mail w ramach zakładania Konta i w celu świadczenia usługi utrzymywania Konta. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia Konta. Jeśli klient uzupełni swoje dane, to również imię, nazwisko, adres;
 • imię, nazwisko, adres i adres e-mail w ramach składania zamówienia, w celu zawierania umowy na dostarczenie treści cyfrowych i wystawienia dokumentu sprzedaży, a także w celach archiwalnych;
 • imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego – w ramach złożenia reklamacji i odstąpienia od umowy, w celu realizacji procedury odstąpienia od umowy czy procedury reklamacyjnej, a także w celach archiwalnych;
 • imię i adres e-mail w ramach zapisu na subskrypcję newslettera. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisania się na subskrypcję;
 • adres e-mail, imię, pseudonim – w ramach systemu komentarzy. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zamieszczenia komentarza;
 • imię i adres e-mail – w ramach korzystania z formularza kontaktowego. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania korespondencji;

10. W związku z korzystaniem z narzędzi takich jak Google Analytic oraz Facebook Pixel, które przechowują dane na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich, w szczególności znajdujących się w USA, również Twoje dane osobowe przekazywane są do państw trzecich. W/w firmy przystąpiły do programu Privacy Shield, więc gwarantują stopień bezpieczeństwa danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

Pliki Cookies

1. Sklep gromadzi pliki cookies, tzw. ciasteczka. Są to dane informatyczne, najczęściej małe pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i zapisywane na urządzeniu końcowym użytkowników – np. komputerze, tablecie, smartfonie.

2. Sklep korzysta z plików cookies sesyjnych tj. takich, które są czyszczone po zamknięciu przeglądarki i z cookies trwałych, które pozostają na urządzeniu końcowym do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

3. Zapytanie o wyrażenie zgody na używanie plików cookies wyświetlane jest podczas pierwszej wizyty na stronie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie plików cookies lub zastosowanie ograniczeń, może czasami powodować nieprawidłowe wyświetlanie i działanie stron internetowych, które wykorzystują ciasteczka.

4. Jeśli nie chcesz korzystać z cookies i chcesz je wyłączyć, to możesz to zrobić w każdym momencie. Wystarczy zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.
Oto linki do instrukcji włączenia i wyłączenia plików cookies najbardziej popularnych przeglądarek internetowych: ChromeSafari, Firefox, Edge
Musisz jednak pamiętać, że wyłączenie plików cookies lub zastosowanie ograniczeń, może czasami powodować nieprawidłowe wyświetlanie i działanie stron internetowych, które wykorzystują ciasteczka.

5. Cele używania plików cookies:

 • zapamiętanie raz podanych przez Klienta informacji;
 • monitorowanie ruchu i tworzenie statystyk;
  Do tego celu Sklep wykorzystuje narzędzie Google Analytic. Narzędzie te wykorzystuje swoje własne pliki cookies do analizowania działań użytkowników odwiedzających stronę Sklepu. Dane te są anonimowe i w żaden sposób nie da się ich połączyć z danymi osobowymi. W szczególności są to następujące dane: czas spędzony na stronie, przejścia na podstrony, źródło odwiedzin Sklepu, przybliżona lokalizacja, przedział wiekowy, płeć. W każdej chwili możesz zablokować kod śledzący Google Analytics, instalując w przeglądarce dodatek, który udostępniana Google pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
  Do tworzenia statystyki i analiz używamy również narzędzia Yandex Metrica dostarczanego przez Yandex LLC, 16, Leo Tolstoy St., Moscow, Russia. Narzędzie te wykorzystuje swoje własne pliki cookies do analizowania działań użytkowników odwiedzających stronę Sklepu. Dane te są anonimowe i w żaden sposób nie da się ich połączyć z danymi osobowymi. W szczególności są to następujące dane: czas spędzony na stronie, przejścia na podstrony, źródło odwiedzin Sklepu, przybliżona lokalizacja, przedział wiekowy, płeć, mapa ciepła. Yandex Metrica rejestruje poruszanie się odwiedzającego w sklepie i umożliwia odtworzenie nagrania video z tego ruchu odwiedzającego na stronie. Yandex Metrica nie rejestruje procesu wypełniania formularzy. W każdej chwili możesz zablokować kod śledzący Yandex Metrica, instalując w przeglądarce dodatek, który udostępniana Yandex pod adresem: https://yandex.com/support/metrica/general/opt-out.html
 • monitorowanie ruchu w celach marketingowych;
  Sklep wykorzystuje narzędzie Facebook Pixel, który monitoruje zachowanie w witrynie Sklepu i pozwala wyświetlać w serwisie Facebook reklamy skierowane do konkretnego Klienta i dopasowane do jego preferencji.
 • funkcje społecznościowe;
  Sklep używa narzędzi (wtyczek WordPress), udostępnionych przez sieci społecznościowe. Na tej podstawie sieci społecznościowe są w stanie przyporządkować Twoje odwiedziny w Sklepie do Twojego profilu w danym serwisie. Dzięki tym wtyczkom możesz podzielić się w swoich mediach społecznościowych ofertą Sklepu oraz polubić fanpage. W związku z tą funkcjonalnością Sklep korzysta z pików cookies podmiotów trzecich tj. Facebook, Instagram, Google, Twitter, Pinterest.
  Jeśli nie chcesz, aby sieci społecznościowe przyporządkowywały zbierane dane Twojemu profilowi w danym serwisie, wyloguj się z nich zanim odwiedzisz Sklep.
 • prawidłowe funkcjonowanie strony;
  Mając na względzie możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika, sklep używa własnych plików cookies.
 • w celach promocyjnych i handlowych tylko i wyłącznie za uprzednio wyrażoną zgodą;
  Sklep wykorzystuje cookies, aby móc realizować zamówioną subskrypcję newslettera i wysyłać go na wskazany przez Klienta adres e-mail.

Logi serwera

Korzystanie ze Sklepu wiąże się także z wysyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona Sklepu. Każde z takich zapytań zapisywane jest w tak zwanych logach serwera, które obejmują m.in. datę, czas, adres IP.
Logi przechowywane są na serwerze. Zabezpieczone są przed dostępem osób nieupoważnionych i stanowią materiał służący administratorowi do monitorowania działania serwera i ruchu w Sklepie.