FAQ

Dodaj produkt do koszyka. Zostaniesz przeniesiony do strony koszyka.
Kliknij przycisk Przejdź do kasy.
Wypełnij formularz zamówienia.
Wybierz formę płatności.
Naciśnij przycisk Zapłać.
Zostaniesz przeniesiony na stronę operatora płatności Paynow.
Opłać zamówienie.
Zostaniesz przeniesiony na stronę z potwierdzeniem wykonania transakcji.

Zaloguj się na swojego e-maila.
Czeka tam na Ciebie wiadomość od nas z potwierdzeniem otrzymania Twojego zamówienia.
Znajdziesz w niej szczegóły swojego zamówienia i wszystkie inne niezbędne informacje,
w tym pouczenie o odstąpieniu od umowy.

Ze względu na imienną licencję. Jeśli chcesz kupić kolejną sztukę, złóż nowe zamówienie. Jeśli chcesz kupić więcej sztuk, napisz sklep@papierowauliczka.pl

Zaraz po dokonaniu płatności otrzymasz od nas wiadomość z linkami do pobrania i z dokumentem zakupu.
Jeśli posiadasz konto w sklepie, to również tam – w zakładce zamówienia – znajdziesz dokument zakupu,
a w zakładce Pliki do pobrania – linki do pobrania.

Tak, oczywiście. Po opłaceniu zamówienia skontaktuj się w tej sprawie, na przykład napisz e-mail z danymi do faktury na adres: sklep@papierowauliczka.pl

Kliknij w link, aby rozpocząć pobieranie. Koniecznie wybierz opcję Zapisz plik.
Pobierz wszystkie dostępne pliki, ponieważ linki stracą ważność po 60 dniach.

Jeśli klikasz w link i nic się nie dzieje, sprawdź ustawienia pobierania w swojej przeglądarce. Być może plik pobrał się i zapisał na dysku. W niektórych przeglądarkach domyślnym ustawieniem jest zapisywanie pobieranych plików we wskazanym folderze (np. o nazwie Pobrane), wówczas po kliknięciu na link, plik zostaje pobrany i zapisany na dysku.

Aby sprawdzić ustawienia pobierania swojej przeglądarki wejdź w opcje przeglądarki. W zależności od przeglądarki mogą to być trzy poziome kropki lub trzy pionowe kreski w prawym górnym rogu. Po ich naciśnięciu rozwinie się menu, z którego wybierasz opcję Ustawienia. Teraz poszukaj ustawień odpowiedzialnych za pobieranie i sprawdź, czy opcja automatycznego pobierania jest włączona, a jeśli tak, to w jakim folderze zapisują się pobierane pliki.

Poniżej znajdziesz zrzuty ekranu, które mogą być pomocne.

Sprawdzenie ustawień pobierania w przeglądarce Mozilla Firefox:

Na karcie Ogólne znajdziesz sekcję Pliki i aplikacje.


Sprawdzenie ustawień pobierania w przeglądarce Google Chrome:Sprawdzenie ustawień pobierania w przeglądarce Microsoft Edge:


Jeśli powyższe nie przyniosło rozwiązania:
– spróbuj pobrać plik przez inną przeglądarkę;
– jeśli próbowałeś pobrać plik na telefonie, spróbuj pobrać go na komputerze;

Pliki mają ustawiony limit pobrań, więc po kilku próbach może pojawić się informacja, że limit pobrań został wyczerpany.

Jeśli nie udało Ci się samodzielnie rozwiązać problemów z pobraniem pliku lub wyczerpałeś limit pobrań, skontaktuj się: np. e-mailem: sklep@papierowauliczka.pl albo telefonicznie: 739 679 241. W e-mailu możesz napisać czy próbowałeś pobrać plik przez telefon czy komputer oraz przez jaką przeglądarkę próbowałeś pobrać plik. Na pewno pomożemy rozwiązać ten problem.

Skontaktuj się z nami np. e-mailem: sklep@papierowauliczka.pl albo telefonicznie – twój dostęp zostanie przywrócony.

Do otwarcia pliku potrzebujesz przeglądarkę plików.pdf np. Adobe Reader. Tę możliwość może mieć również twoja przeglądarka internetowa.
Jeśli twój plik zabezpieczony jest hasłem, znajdziesz je w prawym górnym rogu licencji.

Sprawdź folder Oferty i Spam. Jeśli nie ma tam e-maila z zamówieniem, to być może podany został zły adres e-mail lub skrzynka pocztowa jest przepełniona. Skontaktuj się np. pisząc e-mail: sklep@papierowauliczka.pl lub telefonicznie 739 679 241

Jeśli opłaciłeś zamówienie, a e-mail z linkami do pobrania do Ciebie nie dotarł, sprawdź folder Oferty i Spam. Jeśli nie znajdziesz tam e-maila z linkami to koniecznie skontaktuj się np. pisząc e-mail: sklep@papierowauliczka.pl lub telefonicznie 739 679 241

Wielka Paczka Uzupełnianek może być wydrukowana na uniwersalnym papierze biurowym (80g). Warto jednak zastanowić się nad wybraniem papieru lepszej jakości o nieco wyższej gramaturze (100/120) Taki papier jest bardziej odporny na zagniecenia, a w zapale pracy dzieciom często się to zdarza.

Te wskazówki mają charakter orientacyjny. Sposób drukowania może różnić się w zależności od twojego systemu operacyjnego, programu, którym otwierasz plik i od twojej drukarki.

Włóż papier do drukarki. Otwórz plik do wydruku. Kliknij ikonę drukarki lub wybierz z górnego menu polecenie Plik, a następnie Drukuj lub naciśnij kombinację klawiszy CTRL+P. Otworzy się okno dialogowe Drukuj. Wskaż na liście swoją drukarkę. Kliknij przycisk Właściwości/Preferencje. Otworzy się okno dialogowe z ustawieniami twojej drukarki. Wybierz format papieru A4. Jeśli masz dostępne takie opcje, to możesz wybrać wysoką jakość wydruku lub wyłączyć tryb ekonomiczny. Upewnij się, że zaznaczona jest opcja drukowania faktycznego rozmiaru.W przypadku drukarek kolorowych możesz zaznaczyć opcję drukuj tylko w czerni. Naciśnij przycisk ok. Powrócisz do okna dialogowego Drukuj. Możesz wydrukować wszystkie strony lub wyznaczyć ich zakres. Naciśnij przycisk Drukuj.

Jako Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, możesz w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem.

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, art. 38 pkt 13:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Jeśli rozpocząłeś pobieranie plików, to w tym momencie tracisz prawo do odstąpienia od umowy, na co wyraziłeś zgodę w trakcie wypełniania formularza zamówienia:

Rozpoczęcie pobierania (tj. kliknięcie w link umożliwiający pobranie) przed upływem terminu przysługującego na odstąpienie od umowy jest wyrażeniem mojej zgody na całościową realizację umowy – tym samym tracę prawo do odstąpienia od umowy.

W naszym sklepie możliwość odstąpienia od umowy mają również pozostałe podmioty, które nie są Konsumentami/Przedsiębiorcami na prawach konsumenta.

Aby odstąpić od umowy informujesz o tym sprzedawcę: Agnieszka Bieńkowska, ul. Unruga 111a/8 81-153 Gdynia e-mail: sklep@papierowauliczka.pl, w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład pismem wysłanym pocztą lub pocztą elektroniczną.
Oświadczenie możesz złożyć na formularzu, którego wzór można pobrać tutaj (format .pdf / format.doc), nie jest to jednak konieczne.
Niezwłocznie otrzymasz na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną) potwierdzenie otrzymania twojego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania twojego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócimy Ci wszystkie dokonane przez ciebie płatności. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyłeś, chyba że wyraźnie zgodzisz się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Ciebie z żadnymi kosztami.