w sprawach związanych z produktami i zamówieniami

e-mail: sklep@papierowauliczka.pl
telefon: 739 679 241 (9.00-16.00)

w sprawach związanych z funkcjonowaniem sklepu i newsletterem
napisz na adres

admin@papierowauliczka.pl

adres do korespondencji pocztą tradycyjną

Agnieszka Bieńkowska
ul. Unruga 111a/8 81-153 Gdynia